ขนเทียม / หนังกลับผูกมัด / ขนแกะ
    ผู้ผลิตเป็นเวลา 20 ปี

หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง 3 ชั้น